Meist

MTÜ Ühendus Isade Eest on asutatud isade poolt, kes soovivad aktiivselt panustada oma laste arengusse ja kasvatamisse, kuid on jäetud lapse elust kõrvale. Ühenduse tegevus lähtub põhimõttest, et ka peale vanemate lahutust peab lapsel säilima vahetu kontakt oma mõlema bioloogilise vanemaga. Lapsel on õigus oma mõlema vanema armastusele ja vahetule hoolele.

Oleme omalt poolt valmis pakkuma kogemusnõustamist kõigile abivajajatele.

Soovime ka panustada ühiskondlikku debatti, kuidas selliseid olukordi tulevikus vähendada.

Kui te tunnete, et olete valmis jagama oma kogemusi või aitama teisi vanemaid, siis palun võtke meiega ühendust e-posti info@isadeeest.ee teel.

Ühendus Isade Eest MTÜ tegutseb avalikes huvides ja järgib oma tegevuses Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid. Arvestame MTÜ töös andmekaitseseaduse (GDPR), lastekaitseseaduse ja teiste õigusaktidega.

VABAÜHENDUSTE EETIKAKOODEKS

Ühendus Isade Eest MTÜ-le saab teha ka annetusi LHV pangakontole EE507700771001999986. Oleme tulumaksusoodustuse nimekirjas EMTA-s.


Ühendus Isade Eest MTÜ arenguhüppe ettevalmistamise tegevuskava/äriplaani koostamine.

Eesmärgid

MTÜ Isade Eest on kutsutud ellu 15 aastat tagasi grupi isade poolt elulistel põhjustel. Ühiselt jõuti arusaamisele, et Eesti ühiskonnas on väga palju isasid, kes erinevatel põhjustel on jäänud oma lapse ja või laste igapäevaelust kõrvale. Statistikast tulenevalt lahutatakse peaaegu pooled abielud ja perekonnad purunevad. Sageli tekivad uued kärgpered, kus mõlemal osapoolel on lapsed mitmest kooselust ning toimimismudelid on väga keerulised. Ühingu tegevuse peamine eesmärk on isade vaates luua ja tagada lastele olukord, et ka peale lahutust jääb lapsele nii ema kui ka isa ning laps saab tuge ja toetust ning hoolt mõlemalt vanemalt. Lapse heaolu nimel peab olema mõlemale vanemale võimalus lapsega suhtlemiseks. Samuti on Ühingu eesmärk juhtida tähelepanu pereliikmete vahelistele suhetele peale lahkuminekut, et vanemate isiklikud eriarvamused ja lahendamata jäänud probleemid ei kahjustaks lapse või laste elukvaliteeti. On tendents, et vanemate tähelepanu lastele väheneb aastast aastasse ja laste vaimse tervise probleemide arv on kasvutrendis. Lähisuhetes esineb palju vaimset ja füüsilist vägivalda, mis  sageli jätkub ka peale kooselude purunemist. Ühingu eesmärk on kaasata ning toetada võimalikult palju isasid, kes on lahutanud ja erinevatel põhjustel jäänud laste kasvatamisest kõrvale. Nemad on just Ühingu peamine sihtgrupp. Isikliku kogemusnõustamise, avalike esinemiste, publikatsioonide ning osalemises seadusloomes kaudu on võimalik Ühingu seatud eesmärke saavutada.

Toetuse suurus 4000.-.


05.06 – 06.06.2023. aastal toimus Avastes Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast 2023. aasta taotlusvoorust rahastatud projekti “Ühendus Isade Eest MTÜ tegevuskava/äriplaani koostamine” seminar. Ühiselt arutati ühenduse missiooni ja visiooni üle ning tehti läbi SWOT analüüs. Aruteludest jäi kõlama, et ühenduse tegevus vajab uuele arengutasemele viimist ja senine tegevusmudel ei toimi ning raske on viia sõnum pärale. Juuni lõpus toimuval 2. seminaril tulevad arutlusele ühenduse järgmiste aastate tegevused ja pakutavad teenused ning nende rahastamise võimalused. Projekti meeskond leidis ühiselt, et mõte korraldada kahepäevane seminar ühepäevaste asemel sobis kõigile osalejatele hästi, sest palju häid mõtteid ja ideid pakkus just õhtune mitteformaalne suhtlus kauniste loodusvaadetega Avaste looduskaitseala rahus ja vaikuses. Seminari aitas läbi viia arenguekspert ja Avaste külaseltsi eestvedaja Toivo Kratt. Kohtume taas 26.06 – 27.06.2023 . juunil kell 16:00 teisel seminaril.

VIDEO Marko Mõttus: Ühendus Isade Eest soovib kaitsta isade huve, kes on erinevatel põhjustel jäetud oma laste elust kõrvale