Vabaühenduste eetikakoodeks

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Loe lähemalt: Hea Kodanik – Vabaühenduste eetikakoodeks

Isa võitles oma laste emaga viis aastat ja sai lõpuks kohtult õiguse: ta võib võrdselt emaga laste elus osaleda

Mees räägib oma loo lootuses, et sellest võiks olla kasu teistele tõrjutud isadele. 

Lastekaitse toetas kõiges ema, näiteks ka tema soovi eelistada 1,5aastaste laste puhul lastesõime laste ajaveetmisvõimalusele isaga. Muuhulgas nõudis ema, et tema laste avalikkusele tuntud isa varjaks oma isadust

Loe lähemalt: https://ekspress.delfi.ee/artikkel/95636669/isa-voitles-oma-laste-emaga-viis-aastat-ja-sai-lopuks-kohtult-oiguse-ta-voib-vordselt-emaga-laste-elus-osaleda

Meestepäeva konverentsil räägitakse võrdsest vanemlusest

Viie vabaühenduse liikmed korraldavad rahvusvahelisel meestepäeval, 19. novembril võrdse vanemluse veebikonverentsi. Vanematele, ametnikele ja psühholoogidele mõeldud ürituse eesmärk on tutvustada Eestis võrdse vanemluse võimalusi nii kooselus kui ka pärast lahkuminekut.

Loe lähemalt: https://sobranna.postimees.ee/7388915/meestepaeva-konverentsil-raagitakse-vordsest-vanemlusest

Pere kildudega saavad valusamalt pihta lapsed ja isad

Postimees vestles paari isaga, kes soovivad vaatamata lahkuminekule elukaaslasest olla oluline osa oma järeltulijate elus, mitte piirduda pelgalt iga kuu pangakontole raha üle kandmise ning põgusate kohtumistega. Nad tõdesid, et on põrkunud takistustele, mis võivad omakorda viia vaimu laastava kohtulahinguni. Seejuures jääb protsessi keskmest eemale kõige olulisem – laps ja tema õigused.

Loe pikemalt: https://www.postimees.ee/7385620/pere-kildudega-saavad-valusamalt-pihta-lapsed-ja-isad

Laste elatisraha sõltuvus alampalgast kaob

Justiitsministeeriumil on valminud eelnõu, millega vähendatakse laste elatisraha suurust ning tulevikus ei sõltu see enam alampalgast. Samuti võetakse arvesse nii laste arvu kui ka päevi, mil laps on ühe või teise vanema juures. Isade ühendus on muudatuse poolt, kuid kardab, et nemad hakkavad tulevikus veelgi vähem oma lapsi nägema.

Loe täpsemalt: https://www.err.ee/1608361329/laste-elatisraha-soltuvus-alampalgast-kaob